Uitgebreide licentiescan

Uitgebreide Licentiescan

De volgende fase waarin 4Rest consultancy u als bedrijf kan helpen het licentiemanagement te organiseren is de uitgebreide licentiescan. Deze neemt in totaal twee weken van uw tijd in beslag.

 

Globale scan

In deze twee weken zal 4Rest consultancy met behulp van tooling uw infrastructuur scannen. Hierdoor ontstaat er een goed overzicht van de software die zich binnen de infrastructuur bevindt en wat daar eventueel aan verbeterd kan worden. Tevens zullen de eigendomsbewijzen van de meest gebruikte software en software waar uw bedrijf veel in heeft geïnvesteerd in kaart worden gebracht. Daarnaast wordt er een globale scan aangemaakt van alle IT processen waarbij licenties een rol spelen.

 

Risico’s en aanbevelingen

In deze tweede fase streeft 4Rest consultancy ernaar u als bedrijf een zo gedetailleerd mogelijk inzicht te verschaffen in de huidige situatie. Alleen vanuit een goed overzicht kan namelijk een goed licentiebeleid voor uw bedrijf worden uitgestippeld. Daarnaast wordt aan geïdentificeerde risico’s een scenario gekoppeld om deze zo efficiënt mogelijk te managen. Maar ook uw besparingspotentieel wordt in deze fase verder uitgewerkt. Zo wordt een advies gegeven, gebaseerd op de specifieke situatie van uw bedrijf, om onderhoudscontracten te laten beëindigen en zo nodig aan te passen. Tevens voorziet 4 Rest consultancy u van aanbevelingen om IT processen waar nodig aan te passen en licenties op orde te houden.

 

Goed op weg

Met de uitgebreide licentiescan helpt 4 Rest consultancy u kortom een heel eind op weg naar een doelmatig licentiemanagement. In twee weken zult u een goed overzicht hebben van de situatie van uw infrastructuur, adviezen op zak dragen hoe die te verbeteren en een concreet idee krijgen van het besparingspotentieel van uw bedrijf. Daarnaast zult u weten of het nodig is binnen uw bedrijf bepaalde IT processen aan te passen, waardoor u de nodige maatregelen kan treffen. Tot slot wordt u door 4Rest consultancy geadviseerd hoe u uw licenties nu en in de toekomst goed op orde kan houden.