Licentiescan

Licentiescan

De eerste fase waarin 4Rest consultancy u kan helpen uw licentiemanagement op orde te krijgen is het doen van een licentiescan. Deze scan wordt in een dag doorlopen, en geeft u een goed overzicht van de software binnen de infrastructuur van uw bedrijf.

 

Uw infrastructuur scannen

4Rest consultancy zal deze dag besteden aan het afleggen van interviews met medewerkers, het houden van enquêtes en tot slot haar bevindingen neerleggen in een rapport over de meest belangrijke software binnen uw bedrijf. Hierdoor ondervangt u al direct een probleem dat zich in veel bedrijven voordoet: het ontbreken van een duidelijk overzicht over de eigen licenties. Zo kan het heel goed zijn dat in een bedrijf op een afdeling bijvoorbeeld voor meerdere software progamma’s helemaal geen licenties aanwezig zijn. U rijdt dan dus eigenlijk zwart! In de licentiescan worden deze zaken opgemerkt, genoteerd en in een duidelijk verslag aan u voorgelegd.

 

Incompliancy

Door deze aanpak is het voor u als bedrijf makkelijker om risico’s te identificeren die verbonden zijn aan de incompliancy van de software( het niet voldoen aan de gestelde regels). Door een tekort aan licenties loopt u als bedrijf bijvoorbeeld het gevaar bij een audit, een controle door een externe partij,hoge boetebedragen te moeten betalen. Daarnaast is een audit van een software bedrijf nog om een andere reden vaak niet gunstig voor uw portemonnee: deze producenten zullen uw bedrijf vanuit een eigen winstoogmerk evalueren. 4Rest consultancy echter is een onafhankelijk bedrijf, dat u kan helpen uw licentiemanagement zo goed en kostenbesparend mogelijk op orde te krijgen.

 

Besparingpotentieel

Maar de licentiescan kan nog meer voor u betekenen. Door de infrastructuur van uw bedrijf in kaart te brengen krijgt u direct een helder beeld van het besparingspotentieel binnen uw bedrijf. Zo kan 4Rest consultancy u bijvoorbeeld adviseren om alle software bij een vaste producent aan te schaffen, waardoor u aantrekkelijke kortingen ontvangt, en de overbodige software voor u verwijderen. 4Rest consultancy zet met de licentiescan de eerste stap naar een kostenbesparend, gestroomlijnd licentiemanagement binnen uw bedrijf!